Ogłoszenie z dnia 2013-08-12 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2013-08-12
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow.   50  m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0009 Glinki gm. Radziłów stanowią- cy część działki nr 342 opow. 8794 m2 sklasyfikowany  jako droga o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/00019907/0 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 223/1

Teren nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów, ani decyzją
o warunkach zabudowy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi   60,00 zł + Vat. Czynsz wnoszo- ny będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzednie półrocze.

Okres dzierżawy 3 lata.

 

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz
 

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2013-08-23
Data publikacji: 2013-08-23
Data modyfikacji: 2013-08-23
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-08-29

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-08-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-08-29