Ogłoszenie z dnia 2013-07-10 - Wykaz lokali komunalnych przeznaczonych do wynajęcia.

Tytuł Wykaz lokali komunalnych przeznaczonych do wynajęcia.
Data wydania 2013-07-10
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Lokal mieszkalny składający się dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 39,1 m2,wyposażony w instalację wodnokanalizacyjną i co z pra -wem korzystania z pomiesz- czenia przynależnego (piwni -cy), usytuowany w budynku komunalnym w miejscowości Słucz nr 82 na działce oznaczo- nej nr 100Stan prawny nierucho mości opisany został w Księdze Wieczystej Nr 20 645.

Nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy miejscowości Słucz zatwierdzonego Uchwała nr XXXV/2008/09
z dnia 28 sierpnia 2009r opublikowana w Dzienniku urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 200, poz. 2197) , przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna z towarzysze -niem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej.

Wysokość miesięcznego czynszu wynosi 106,35 zł Czynsz i wnoszony będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Lokal przeznaczony jest do wynajęcia na czas nieoznaczony.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-07-11

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-07-11

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-07-11