Ogłoszenie z dnia 2013-06-12 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2013-06-12
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 11 799 m2 poło żony w obrębie ewidencyjnym 0028 Sośnia oznaczony ewidencyjnie numerem działki 43/2 sklasyfikowany następują co: R V o pow. 6 842 m2, RVI o pow. 1 369 m2, lasy i grunty leśne o pow. 3 597 m2. Stan prawny nieruchomości uregulowany został w KW Nr LM1G/00019283/8 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

Teren nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów, ani decyzją
o warunkach zabudowy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 290,18 zł. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każde- go roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzednie półrocze.

Okres dzierżawy 10 lat.

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2013-06-13
Data publikacji: 2013-06-13
Data modyfikacji: 2013-06-13
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-06-24

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-06-24

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-06-24