Ogłoszenie z dnia 2013-05-31 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2013-05-31
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 50 m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0009 Radziłów stanowiący część działki nr 342 opow. 8794 m2 sklasyfikowany jako droga o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/00019907/0 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpie- czeń bankowych z przezna- czeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 223/1

Teren nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów, ani decyzją
o warunkach zabudowy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 60,00 zł + Vat. Czynsz wnoszo- ny będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzednie półrocze.

Okres dzierżawy 3 lata.

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2013-06-13
Data publikacji: 2013-06-13
Data modyfikacji: 2013-06-13
Drukuj
 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-07-02

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-07-02

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-07-02