Ogłoszenie z dnia 2013-04-26 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2013-04-26
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 35 m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów stanowiący część działki nr 916 opow. 15 648 m2 sklasyfikowany jako droga o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/00019825/0 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpie- czeń bankowych z przezna- czeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 1416

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzone go Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006r., opublikowaną w Dzienni ku Urzędowym Województwa Podlaskiego (Nr 222 poz. 2165) działka nr 560/2 przeznaczona jest na tereny komunikacyjne.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 42,00 zł + Vat. Czynsz wnoszo- ny będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzednie półrocze.

Okres dzierżawy 3 lata.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-04-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-04-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-04-27