Ogłoszenie z dnia 2013-04-17 - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż rozsiewacza-piaskarki RCW-3

Tytuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż rozsiewacza-piaskarki RCW-3
Data wydania 2013-04-17
Podmiot ogłaszający Zakład Komunalny w Radziłowie
 1. Zakład Komunalny w Radziłowie
  ul. Plac 500-lecia 14
  19-213 Radziłów
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 06.05.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Komunalnego w Radziłowie pokój nr 1
 3. Ze stanem technicznym rozsiewacza-piaskarki można zapoznać się do 30.04.2013 r. w godzinach od 8.00 – 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Zakładem Komunalnym tel. 86 2737118.
 4. Przedmiot sprzedaży : rozsiewacz-piaskarka RCW-3
 5. Cena wywoławcza: - rozsiewacz-piaskarka RCW-3 – 4.500 zł brutto
 6. Uczestnicy przetargu obowiązani są do postąpienia nie niższego niż 100 zł.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży jest zobowiązany w terminie do 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu, na konto Bank Spółdzielczy o/Radziłów 21 8752 1016 0260 0824 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Komunalnego w Radziłowie.
 9. Organizator zastrzega prawo własności sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży do chwili uiszczenia ceny z przetargu. Wydanie sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży nastąpi po uiszczeniu ceny ustalonej w przetargu.
 10. Sprzedaż sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży podlega zwolnieniu od podatku VAT.
 11. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Komunalnego w Radziłowie, ul. Plac 500-Lecia 14, 19-213 Radziłów pokój nr 1 lub telefonicznie 86 273 71 18.
 12. Ze stanem technicznym sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w dniach od 18.04.2013 r. do 30.04.2013 r. na nieruchomości położonej przy ul. Plac 500-Lecia 14 w Radziłowie w godzinach od 8.00 – 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert.
 14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia o przetargu, a także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.

 

Metryka strony

Udostępniający: Edyta Duchnowska - Kierownik ZK

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-04-17

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-04-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-04-17