Ogłoszenie z dnia 2013-02-27 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2013-02-27
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

 

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow. 36 m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0013 Klimaszewnica gm. Radziłów stanowiący część działki nr 133 opow. 9315 m2 o uregulowa- nym stanie prawnym w KW Nr 24824 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe tereny zabudowane BI o pow. 36 m2

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją
o warunkach zabudo- wy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 43,20 zł. + Vat. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocz nych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie walory zacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za pop rzednie półrocze.

Okres dzierżawy 3 lata z przezna- czeniem na pop- rawę warunków zagospodarowa- nia działki
nr 132/6

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-02-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-02-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-02-27