Ogłoszenie z dnia 2013-02-14 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2013-02-14
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

 

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow. 284m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0006 Czerwonki gm. Radziłów oznaczony nr działki 139 opow. 284 m2 o uregulowa- nym stanie prawnym w KW Nr 19909 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów
i zabezpieczeń bankowych. W skład działki wchodzą nastę pujęce użytki gruntowe Pastwis ko klasy VI o pow. 284 m2

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją
o warunkach zabudo- wy.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 15 zł. Czynsz wnoszony będzie do końca lutego każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Okres dzierżawy 3 lata z przezna- czeniem na cele rolnicze.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-02-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-02-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-02-27