Ogłoszenie z dnia 2013-02-14 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2013-02-14
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 1193 m2 położony w obrębie ewidencyj- nym 0005 Czachy gm. Radziłów oznaczony nr działki 31/2 o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr 19917 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpie- czeń bankowych. Grunt został sklasyfikowany jako nieużytek o pow. 1193 m2

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją
o warunkach zabudo- wy.

Wysokość wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 26,84 zł. Czynsz wnoszony będzie do końca lutego każdego roku i podlega walory- zacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Okres dzierżawy 15 lat z przezna- czeniem na cele rolnicze.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-02-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-02-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-02-27