Ogłoszenie z dnia 2013-01-10 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2013-01-10
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 15 m2 położony w obrębie ewiden cyjnym 0011 Karwowo gm. Radziłów stanowiący część działki nr 62/1 o pow. 520 m2. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/0001 9931/6 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpie czeń bankowych. W skład działki wchodzą następujące użytki BI o pow. 15 m2

Teren przeznaczony do wydzierżawienia zgodnie z miejscowym przyjętym Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr VII/31/03 z 12 czerwca 2003 r.Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 64, poz. 1331 z 30. 06. 2003 r. usługi z zakresu obsługi ludności

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 18,00 zł. + Vat. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każde go roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za pop rzednie półrocze.

Okres dzierżawy 3 lata z przezna- czeniem na pop- rawę warunków zagospodarowa- nia działki 64

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-01-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-01-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-01-28