Ogłoszenie z dnia 2012-11-28 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2012-11-28
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

Grunt komunalny o pow. 2000 m2 stanowiący część działki nr 294
o pow. 16 596 m2, położonej
w obrębie ewidencyjnym 0034 Zakrzewo gm. Radziłów. Stan prawny gruntu uregulowano
w KW LM1G00019685/6 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów
i zabezpieczeń w tym bankowych. Grunt sklasyfikowany następująco R IVb o pow. 1408 m2, Ps IV
o pow. 172m2, Ps V o pow. 120 m2 Nieużytek o pow,.286 m2 przeznacza się do wydzierża wienia na poprawę warunków zagospodarowania działki nr295.

Teren przeznaczony
do wydzierżawienia nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów, natomiast zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Nr GG 7331-74/2007 z dnia 2 lutego 2007 r., która obejmuje część terenu przeznaczonego do wydzierżawienia grunt został przeznaczony pod zabudowę zagrodową

Wysokość rocznego czyn- szu za dzierżawę gruntu wynosi 110,93 zł. Wnoszony on będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyj nych za poprzednie półrocze

Okres dzierżawy
3 lata

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-11-28

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-11-28

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-11-28