Ogłoszenie z dnia 2012-09-20 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2012-09-20
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

Grunt komunalny o pow. 46,80 m2 stanowiący część działki nr 95/3
o pow. 504 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Kramarzewo gm. Radziłów. Stan prawny gruntu uregulowano
w KW Nr 19931 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpie- czeń w tym bankowych. Grunt sklasyfikowany jako droga przeznacza się do wydzierża wienia na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 91/2.

Teren przeznaczony
do wydzierżawienia
nie został objęty ustaleniami miejsco- wego planu zagospodaro wania przestrzennego gminy Radziłów, ani decyzją o warunkach zabudowy.

Wysokość rocznego czyn- szu za dzierżawę gruntu wynosi 56,16zł + Vat wg. stawki 23 % Wnoszony on będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego  i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze

Okres dzierżawy do dnia 2 czerwca 2014r.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-09-20

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-09-20

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-09-20