Ogłoszenie z dnia 2012-09-06 - Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

Tytuł Obwieszczenie Starosty Grajewskiego
Data wydania 2012-09-06
Podmiot ogłaszający Starosta Grajewski

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 24 sierpnia 2012 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 32/2012 z dnia 01.03.2012 r. zamiast:

  • udowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowosci Mścichy – Okrasin – Ostrawik – Karwowo gmina Radziłów na działkach nr: obręb Mścichy 21/2, 21/1, 31, 91/2, 92, 32, 34/5, 35, 37, 40, 219, 221, 222, 223/2, 229/1, 230, 98, 337, 336/2, 339, 234, 233, 232, 236, 238, 237, 100, 238, 340, 99/14, 99/9, 336/1, 102/2, 245, 102/5, 349, 102/4, 246/1, 250, 251/1, 251/2, 345, 254/2, 254/1, 252, 342, 253, 244/2, 255/1, 255/2, 256, 218/1, 257, 218/2, 343, 206/1, 207/2, 208/2, 214/2, 214/1, 213, 208/1, 209/2, 209/1, 210, 341, 202/2, 45, 44, 42/3, 329/1, 41/6, 212/1, z wyłączeniem odcinka A-B-C-D-E-F- G-H-I-J-K-L-Ł-M-N-O-P-R-S-T-U-W-Z-A'-B'-C'-D'-E'-F', obręb Okrasin 488/1, 23/3, 38/1, 34/3, 41, 42, 43, 36/4, 511, 90, 113, 111, 87, 85/5, 85/4, 80/1, 72/2, 72/1, 71/2, 102/1, 103/1, 76/2, 77/2, 106, 108, 109/1, 110, 100, 98/1, 97/1, 94, 92, 67, 66, 494, 59, 58, 51, 50/1, 48, 93, 61/2, 61/1, 495, 145/2, obręb Karwowo: 494, 493, 438, 437, 436, 435, 441, 486, 484, 318, 282, 268 oraz sieci wodociągowej w miejscowości Mścichy – Okrasin gmina Radziłów usytuowane na działkach nr: obręb Mścichy 343, 216, 215/2 342, obręb Okrasin 488/1.

wnioskowana zmiana:

  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowosci Mścichy – Okrasin – Ostrawik – Karwowo gmina Radziłów na działkach nr: obręb Mścichy 21/2, 21/1, 31, 91/2, 92, 32, 34/5, 35, 37, 40, 219, 221, 222, 223/2, 229/1, 230, 98, 337, 336/2, 339, 234, 233, 232, 236, 238, 237, 100, 238, 340, 99/14, 99/9, 336/1, 102/2, 245, 102/5, 349, 102/4, 246/1, 250, 251/1, 251/2, 345, 254/2, 254/1, 252, 342, 253, 244/2, 255/1, 255/2, 256, 218/1, 257, 218/2, 343, 206/1, 207/2, 208/2, 214/2, 214/1, 213, 208/1, 209/2, 209/1, 210, 341, 202/2, 45, 44, 42/3, 329/1, 41/6, 212/1, z wyłączeniem odcinka A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-Ł-M-N-O-P-R-S-T-U-W-Z-A'-B'-C'-D'-E'-F', obręb Okrasin 488/1, 23/3, 38/1, 34/3, 41, 42, 43, 36/4, 511, 90, 113, 111, 87, 85/5, 85/4, 80/1, 72/2, 72/1, 71/2, 102/1, 103/1, 76/2, 77/2, 106, 108, 109/1, 110, 100, 98/1, 97/1, 94, 92, 67, 66, 494, 59, 58, 51, 50/1, 48, 93, 61/2, 61/1, 495, 145/2, obręb Karwowo: 440, 494, 493, 438, 437, 436, 435, 441, 486, 484, 318, 282, 268 oraz sieci wodociągowej w miejscowości Mścichy – Okrasin gmina Radziłów usytuowane na działkach nr: obręb Mścichy 343, 216, 215/2 342, obręb Okrasin 488/1, wg zamiennego projektu budowlanego.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, tel. 862738469 oraz zgłosić przed wydaniem decyzji kończącej powyższe postępowanie uwagi dotyczące przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Starosty   
Mariusz Mikielski

Autor: Starostwo Powiatowe w Grajeiwe
Data wprowadzenia do BIP: 2012-09-22
Data publikacji: 2012-09-22
Data modyfikacji: 2012-09-22
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Architektoniczno - Budowlany - Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-10-08

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-10-08

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-10-08