Ogłoszenie z dnia 2012-07-23 - Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży
Data wydania 2012-07-23
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Cena nieruchomości

Uwagi

2

3

4

5

Działka nr 1490/2 o pow. 110 m2, położona j w obrębie ewidencyjnym 0024-Radziłów. W skład działki wchodzą tereny rekreacyjne  wypoczynkowe Bz o pow. 110 m2. Nieruchomość opisana jest w KW Nr 21270 jako wolna od ciężarów, długów i zabezpieczeń , w tym bankowych. Sprzedaż realizowana będzie w trybie przetargu ustnego ograniczonego z uwagi na brak bezpośredniego dostępu gruntu przeznaczonego do sprzedaży do drogi publicznej.

Teren zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonym  Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów opublikowaną w Dzienniku Urzędo- wym Województwa Podlas- kiego Nr 222 poz. 2165, przeznaczony jest pod  zabudowę mieszkaniową jedno rodzinną z dopuszczeniem usług  dla ludności z wykluczeniem usług uciążliwych.

Cena działki wynosi
3 200,00 zł. brutto  2 601,63 zł.  netto,
(Podatek Vat  według  stawki 23%).

Osoby, którym przysługuje pierw-szeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nie- ruchomościami mogą składać wnios- ki o jej wykup do dnia 10 września 2012r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-07-24

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-07-24

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-07-24