Ogłoszenie z dnia 2012-06-26 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2012-06-26
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że rozpatrując wniosek PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin dotyczący lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji liniowej - kablowej linii energetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym ZK, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji liniowej przez teren drogi publicznej–na części działki położonej w obrębie Sośnia, gm. Radziłów oznaczonej numerem ewidencyjnym 89, zwrócono się do:

  • Dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego Osowiec Twierdza 8, 19 – 110 Goniądz,
  • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ul. Nowa 2, 18 – 400 Łomża,

celem uzyskania uzgodnień o których mowa w art. 53 ust. 4 pkt. 6 pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami).

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-06-26

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-06-26

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-06-26