Ogłoszenie z dnia 2012-05-30 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2012-05-30
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Działka nr 133 o pow. 9315 m2, położona w obrębie ewidencyjnym 0013 Klima szewnica gm. Radziłów. Stan prawny uregulowany jest w KW 24824 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń w tym bankowych. Do dzierżawy przeznaczona została część działki o pow. 100 m2 sklasyfikowana BI

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zagos podarowania przestrzen nego gminy Radziłów, ani decyzją o warunkach zabudowy.

Wysokość rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 200 zł + Vat wg. stawki 23 % Wnoszony on będzie z góry do 30 stycznia każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze

Okres dzierżawy 3 lata

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-06-01

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-06-01

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-06-01