Ogłoszenie z dnia 2012-05-24 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2012-05-24
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Działka Nr 216 o pow. 166 m2, położona w obrębie ewidencyj nym 0031 Święcienin gm. Radzi łów sklasyfikowany jako RIVb o pow. 166 m2. Stan prawny uregulowany jest w KW 20927. Grunt zostanie wydzierżawiony nap oprawę warunków zagospodarowania działki nr 215.


Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy.

Roczny czynsz za dzierżawę gruntu wynosi 10,06 zł. Wnoszony on będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Okres dzierżawy
3 lata.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-06-01

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-06-01

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-06-01