Ogłoszenie z dnia 2012-05-24 - Sesja Zwyczajna Rady Gminy Radziłów

Tytuł Sesja Zwyczajna Rady Gminy Radziłów
Data wydania 2012-05-24
Podmiot ogłaszający Przewodniczący Rady

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów w dniu 30 maja 2012 r. o godz. 1000 (środa) w Budynku Urzędu Gminy – sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Przedstawienie informacji z oceny zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Radziłów.
6. Przedstawienie informacji z działalności:

a) Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
b) Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radziłów.
c) Komendy Powiatowej Policji w Grajewie
d) Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie
e) Biebrzańskiego Parku Narodowego

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) upoważnienia Wójta Gminy do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dot. Termomodernizacji 5 budynków Centrum Kultury w Radziłowie, świetlica w Glinkach, SP Radziłów, Słucz, Klimaszewnica. W ramach zadania zostało już wykonanie docieplenie 4 z tych obiektów co stanowi wkład własny w ramach zadania, natomiast CK w Radziłowie - zostanie dokonana termomodernizacja, co będzie dopełnieniem projektu w ramach PROW. Dodatkowo w ramach przedmiotowego projektu zostaną w CK w Radziłowie i SP w Klimaszewnicy wykonanie pompy ciepła oraz solary).

8. Interpelacje radnych Rady Gminy i odpowiedzi.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-05-25

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-05-25

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-05-25