Ogłoszenie z dnia 2012-03-30 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2012-03-30
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Działka nr 61/2 o pow. 14029 m2, położona w obrębie ewidencyjnym 0021 Okrasin gm. Radziłów. Stan prawny  uregulowany jest w KW 24826 zgodnie z którym  przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpie- czeń w tym bankowych. Do dzierżawy przeznaczona została część działki o pow.  1000 m2 sklasyfikowana następująco: RIVb o pow. 610 m2, BRV o pow. 432 m2, RV o pow. 8149 m2, Bi 809 m na cele rolne.

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zagos podarowania przestrzen nego gminy Radziłów, ani decyzją o warunkach zabudowy.

Wysokość rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi  569,80 zł. Wnoszony on będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego  i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsum pcyjnych za poprzednie półrocze

 

Kontynuacja umowy dzierżawy.

Okres dzierżawy 3 lata

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-04-12

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-04-12

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-04-12