Ogłoszenie z dnia 2012-03-19 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2012-03-19
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego
Uwagi
2
3
4
5
Działka nr 328 o pow. 540 m2, położona w obrębie ewiden cyjnym 0020 Mścichy gm. Radziłów. Stan prawny  uregulowany jest w KW 19910 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpie- czeń w tym bankowych. Do dzierżawy przeznaczona została część działki o pow.  30 m2sklasyfikowana jako droga na cele poprawy warunków zagospodarowania działki nr 99/3.
Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zagos podarowania przestrzen nego gminy Radziłów, ani decyzją o warunkach zabudowy.
Wysokość rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 36,00 zł. + podatek Vat. Wnoszony on będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego  i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsum pcyjnych za poprzednie półrocze
Okres dzierżawy 3 lata
 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-03-27

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-03-27

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-03-27