Ogłoszenie z dnia 2012-03-19 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2012-03-19
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów
 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego
Uwagi
2
3
4
5
Działka nr 97 o pow. 2 292 m2, położona w obrębie ewiden cyjnym 0026 Rydzewo - Szlacheckie gm. Radziłów. Stan prawny  uregulowany jest w KW 19924 zgodnie z którym  przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń banko wych. Do dzierżawy przezna czona została część działki o pow. 94,01 m2 sklasyfikowana jako droga na cele poprawy warunków zagospodarowania działki 
nr 98.
Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie został objęty ustalenia mi miejscowego planu zagos podarowania przestrzen nego Gminy Radziłów,  ani decyzją o warunkach zabudowy.
Wysokość rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 112,81zł.+ podatek Vat Wnoszony on będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego  i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsum pcyjnych za poprzednie półrocze
Okres dzierżawy 3 lata

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-03-27

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-03-27

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-03-27