Ogłoszenie z dnia 2012-01-23 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2012-01-23
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów
Lp. Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w planie Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego Uwagi
1 2 3 4 5
1 Działka nr 14/3 o pow. 1457 m2, położona w obrębie ewidencyjnym 0027 Słucz gm. Radziłów. Stan prawny uregulowany jest w KW Nr 21164 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych. W skład działki wchodzą grunty rolne R IIIb o pow. 0,0187 ha, R IVa o pow. 0,0232 ha, R IVb o pow. 0,0385 ha, R VI o pow. 0,0379 ha, PsIV o pow. 0,0274 ha Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją o warunkach zabudowy. Cena rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 72,28 zł. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku i podle gał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze. Okres dzierżawy 3 lata z przeznaczeniem na cele rolne.;

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-01-24

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-01-24

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-01-24