Ogłoszenie z dnia 2011-12-31 - Obwieszczenie Starosty Grajewskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulic Nadstawnej i Gumiennej odc. II w Radziłowie” – w zakresie drogi gminnej nr 104168B – ul. Gumiennej

Tytuł Obwieszczenie Starosty Grajewskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulic Nadstawnej i Gumiennej odc. II w Radziłowie” – w zakresie drogi gminnej nr 104168B – ul. Gumiennej
Data wydania 2011-12-31
Podmiot ogłaszający Starosta Grajewski

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulic Nadstawnej i Gumiennej odc. II w Radziłowie” – w zakresie drogi gminnej nr 104168B – ul. Gumiennej.

 Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU Nr 80, poz. 721 ze zm.) - zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów – Starosta Grajewski wydał w dniu 25.01.2012 r. decyzję nr 1/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulic Nadstawnej i Gumiennej odc. II w Radziłowie” – w zakresie drogi gminnej nr 104168B – ul. Gumiennej.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Radziłów. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

Działki objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą w całości przejęte na cele związane z realizacją inwestycji:

działka nr ewid. 1147 o powierzchni 0,0210ha - obręb ewid. Radziłów.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. NR 98, poz. 1071, ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24, tel. (086) 273-84-70.

Z up. Starosty  
Mariusz Mikielski

Metryka strony

Udostępniający: Mariusz Mikielski - Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-02-15

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-02-15

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-02-15