Ogłoszenie z dnia 2011-12-06 - Obwieszczenie Starosty Grajewskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817B Borawskie - Konopki” na docinku w km 1+705 ÷ 3+120.

Tytuł Obwieszczenie Starosty Grajewskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817B Borawskie - Konopki” na docinku w km 1+705 ÷ 3+120.
Data wydania 2011-12-06
Podmiot ogłaszający Starostwo Powiatowe w Grajewie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 22 listopada 2011 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817B Borawskie - Konopki” na odcinku w km 1+705 ÷ 3+120.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany. Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości: Działki nr ewid. 182, 185/1 oraz części działek nr 6/3, 8, 10/3 w obrębie m. Borawskie Awissa oraz na działkach o nr ewidencyjnym 266/4 oraz na części działek nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, Działki ulegające podziałowi:

 1. Obręb ewidencyjny Borawskie Awissa :
 2. Działka nr ewid. 6/3 o pow. 1,0155ha na działki:
  a) 6/4 o powierzchni 1,0095ha b) 6/5 o powierzchni 0,0060ha
  Działka nr ewid. 8 o pow. 0,1462ha na działki:
  a) 8/1 o powierzchni 0,1263ha b) 8/2 o powierzchni 0,0199ha
  Działka nr ewid. 10/3 o pow. 4,4368ha na działki:
  a) 10/4 o powierzchni 4,4287ha b) 10/5 o powierzchni 0,0081ha
  Działka nr ewid. 18 o pow. 0,8674ha na działki:
  a) 18/1 o powierzchni 0,8512ha b) 18/2 o powierzchni 0,0162ha
  Działka nr ewid. 20 o pow. 0,1171ha na działki:
  a) 20/1 o powierzchni 0,1153ha b) 20/2 o powierzchni 0,0018ha
  Działka nr ewid. 21 o pow. 0,2343ha na działki:
  a) 21/1 o powierzchni 0,2329ha b) 21/2 o powierzchni 0,0014ha
  Działka nr ewid. 34 o pow. 0,1459ha na działki:
  a) 34/1 o powierzchni 0,1450ha b) 34/2 o powierzchni 0,0009ha
  Działka nr ewid. 35 o pow. 0,1513ha na działki:
  a) 35/1 o powierzchni 0,1506ha b) 35/2 o powierzchni 0,0007ha8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 266/2 w obrębie m. Konopki Awissa.

 3. 2. Obręb ewidencyjny Konopki Awissa
 4. Działka nr ewid. 12 o pow. 1,1780ha na działki:
  a) 12/1 o powierzchni 1,1510ha b) 12/2 o powierzchni 0,0270ha
  Działka nr ewid. 26 o pow. 0,3611ha na działki:
  a) 26/1 o powierzchni 0,3563ha b) 26/2 o powierzchni 0,0048ha
  Działka nr ewid. 13 o pow. 1,0939ha na działki:
  a) 13/1 o powierzchni 1,0672ha b) 13/2 o powierzchni 0,0267ha
  Działka nr ewid. 27 o pow. 0,5183ha na działki:
  a) 27/1 o powierzchni 0,5134ha b) 27/2 o powierzchni 0,0049ha
  Działka nr ewid. 17 o pow. 0,8238ha na działki:
  a) 17/1 o powierzchni 0,8077ha b) 17/2 o powierzchni 0,0161ha
  Działka nr ewid. 31 o pow. 0,5239ha na działki:
  a) 31/1 o powierzchni 0,5188ha b) 31/2 o powierzchni 0,0051ha
  Działka nr ewid. 11 o pow. 2,6681ha na działki:
  a) 11/1 o powierzchni 2,6334ha b) 11/2 o powierzchni 0,0347ha
  Działka nr ewid. 25 o pow. 0,2351ha na działki:
  a) 25/1 o powierzchni 0,2172ha b) 25/2 o powierzchni 0,0179ha
  Działka nr ewid. 14 o pow. 0,2571ha na działki:
  a) 14/1 o powierzchni 0,2520ha b) 14/2 o powierzchni 0,0051ha
  Działka nr ewid. 28 o pow. 0,1248ha na działki:
  a) 28/1 o powierzchni 0,1236ha b) 28/2 o powierzchni 0,0012ha
  Działka nr ewid. 15 o pow. 0,2039ha na działki:
  a) 15/1 o powierzchni 0,1992ha b) 15/2 o powierzchni 0,0047ha
  Działka nr ewid. 29 o pow. 0,1319ha na działki:
  a) 29/1 o powierzchni 0,1305ha b) 29/2 o powierzchni 0,0014ha
  Działka nr ewid. 16 o pow. 0,2927ha na działki:
  a) 16/1 o powierzchni 0,2865ha b) 16/2 o powierzchni 0,0062ha
  Działka nr ewid. 30 o pow. 0,1776ha na działki:
  a) 30/1 o powierzchni 0,1759ha b) 30/2 o powierzchni 0,0017ha
  Działka nr ewid. 32 o pow. 0,6265ha na działki:
  a) 32/1 o powierzchni 0,6193ha b) 32/2 o powierzchni 0,0072ha
  Działka nr ewid. 19 o pow. 0,2573ha na działki:
  a) 19/1 o powierzchni 0,2533ha b) 19/2 o powierzchni 0,0040ha
  Działka nr ewid. 33 o pow. 0,2586ha na działki:
  a) 33/1 o powierzchni 0,2556ha b) 33/2 o powierzchni 0,0030ha
  Działka nr ewid. 266/2 o pow. 0,1742ha na działki:
  a) 266/8 o powierzchni 0,1735ha b) 266/7 o powierzchni 0,0007ha

   

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B tel. 862738469, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Metryka strony

Udostępniający: Mariusz Mikielski - Wydział Architektoniczno-Budowlany

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-12-09

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-12-09

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-12-09