Ogłoszenie z dnia 2011-12-01 - Posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy Radziłów

Tytuł Posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy Radziłów
Data wydania 2011-12-01
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09 grudnia 2011 roku (piętek) o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy Radziłów w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziłowie.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie i omówienie projektów uchwał przedłożonych na posiedzenie Sesji Rady Gminy Radziłów:
 2. określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
 3. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami.
 4. zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
 5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
 6. określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Radziłów.
 7. zwolnień w podatku od nieruchomości.
 8. opłaty od posiadania psów.
 9. ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
 10. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Radziłów na 2012 rok.
 11. Sprawy różne.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego

Andrzej Bajkowski

Metryka strony

Udostępniający: Jankowska Krystyna

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-12-01

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-12-01

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-12-01