Ogłoszenie z dnia 2011-11-29 - Obwieszczenieo przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy miejscowości Rydzewo Szlacheckie, gm. Radziłów

Tytuł Obwieszczenieo przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy miejscowości Rydzewo Szlacheckie, gm. Radziłów
Data wydania 2011-11-29
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości o podjęciu przez Radę Gminy Radziłów Uchwały nr XV/87/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia od opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów, zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym do wymienionej uchwały.

Wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów w pok. 3a w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu, którego dotyczy.

 

Wójt Gminy           

mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-12-05

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-12-05

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-12-05