Ogłoszenie z dnia 2011-11-29 - Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów.

Tytuł Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów.
Data wydania 2011-11-29
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości o podjęciu przez Radę Gminy Radziłów Uchwały nr XV/87/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia od opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów, zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym do wymienionej uchwały.

 

Wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów w pok. 3a w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Wniosek powinien zawierać nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu, którego dotyczy.

 

Wójt Gminy             

mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-12-05

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-12-05

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-12-05