Ogłoszenie z dnia 2011-11-10 - Wykaz gruntów przeznaczonych do Wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do Wydzierżawienia
Data wydania 2011-11-10
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka Nr 28 o pow. 1826 m2 położona jest w obrębie Wypychy gm. Radziłów. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe - droga o pow. 1826 m2. Nieruchomość opisana jest w KW Nr 19915 jako wolna od długów i zabezpieczeń bankowych.

Obszar przeznaczony do wydzierżawienia 140  m2.

 

Działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani decy-
zją o warunkach zabudo- wy,

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł.+ Vat. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych, płatnych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzednie półrocze.
Okres dzierżawy wynosi
3 lata.

Teren przeznaczony jest do wydzierżawie- nia na okres trzech lat na poprawę warun- ków zagospodarowa- nia działki nr 24
położonej w miejsco wości Wypychy stanowiącej własność Pana Skrodzkiego.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-11-14

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-11-14

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-11-14