Ogłoszenie z dnia 2011-08-31 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2011-08-31
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działki nr 400 o pow. 604 m2, oraz działka nr 398/2 o pow. 3809 m2 położone w obrębie ewidencyjnym Zakrzewo. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe- droga. Nieruchomość opisana jest w KW Nr 19932.

Do wydzierżawienia przeznaczo- no część działki nr 400 o pow. 15 m2, oraz część działki nr 398/2 o pow. 23 m2.

Teren nie jest objęty ustaleniami miejsco wego planu zagospo darowania przestrzen nego ani decyzją o warunkach zabudowy.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego  działki wynosi 50,00 zł + Vat wg. stawki 23%. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocz nych do końca lutego  i września każdego roku i podlegał będzie walory zacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Grunt zostanie wydzierżawiony na poprawę warunków zagospodarowania siedliska oznaczonego numerami działek
125 i 127 stanowią -cych własność Pana Kalinowskiego Kazimierza na okres
3 lat.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-09-02

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-09-02

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-09-02