Ogłoszenie z dnia 2011-08-31 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2011-08-31
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka Nr 129 o pow. 544 m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym Zakrzewo. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe- tereny zabudowane na roli klasy V o pow. 544 m2 Nieruchomość opisana jest w KW Nr 19685.

Do wydzierżawienia przeznaczony został udział należący do Gminy Radziłów wynoszący ½. 

Teren nie jest objęty ustaleniami miejsco wego planu zagospo darowania przestrzen nego ani decyzją o warunkach zabudowy.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego  działki wynosi 50,00 zł + Vat wg. stawki 23%. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocz nych do końca lutego  i września każdego roku i podlegał będzie walory zacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych
za poprzednie półrocze.

Udział w działce zostanie wydzierżawi ony na okres 3 lat.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-09-02

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-09-02

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-09-02