Ogłoszenie z dnia 2011-08-31 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2011-08-31
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działki nr 275 o pow. 5864 m2, położone w obrębie ewidencyjnym Radziłów.

W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe – nieużytki o pow. 5864 m2.

 Nieruchomość opisana jest
w KW Nr LM1G/00019825/0.

Teren przeznaczony do wydzierżawienia zgodnie
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn ego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr    XXXVIII/ 189/02 z 30 sierpnia 2002 r. publiko waną w Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 59 poz. 1328 z 9.11.202 r. uzyskał następujące przeznaczenie: tereny urządzeń infrastruktury technicz nej w zakresie gospodarowania odpadami - gminne wysypisko odpadów;

Cena miesięcznego czynszu dzierżawnego  działki wynosi 1500,00 zł + Vat wg. stawki 23%. Czynsz wnoszony będzie z góry w terminie do 10 każdego miesiąca i podlegał będzie walory zacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych za poprzedni rok.

Grunt zostanie wydzierżawiony na cele  związane z prowadzeniem schroniska  dla psów na okres 3 lat.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-09-02

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-09-02

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-09-02