Ogłoszenie z dnia 2011-08-18 - Sesja Zwyczajna Rady Gminy Radziłów

Tytuł Sesja Zwyczajna Rady Gminy Radziłów
Data wydania 2011-08-18
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów w dniu 25 sierpnia 2011 r. o godz. 900 (czwartek) w Budynku Urzędu Gminy – sala konferencyjna.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  2. zmian w budżecie gminy na 2011 rok;
 6. Interpelacje radnych Rady Gminy i odpowiedzi.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Wyjazd w teren – ocena stanu dróg i inwestycji w poszczególnych miejscowościach.
 9. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

Z poważaniem     
Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka 

Metryka strony

Udostępniający: Jankowska Krystyna

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-08-23

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-08-23

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-08-23