Ogłoszenie z dnia 2011-07-29 - w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia.

Tytuł w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia.
Data wydania 2011-07-29
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka nr 176 o pow. 10088 m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym 0009 Glinki gm. Radziłów. Nieruchomość opisa- na jest w KW Nr 24 829 jako wolna od ciężarów, długów
i zabezpieczeń bankowych.

Do wydzierżawienia przeznacza się część  działki o pow. 5830 m2 w  skład której wchodzą grunty rolne RIIIa o pow. 1759m2, RIVa o pow. 2448 m2 BRIIIa o pow. 1140m2, WRIVa o pow. 483 m2,

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją o warunkach zabudowy.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 328,00 zł. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego  i września każdego roku i podle gał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Działka zostanie wydzierżawiona na okres 10 lat
z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-08-12

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-08-12

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-08-12