Ogłoszenie z dnia 2011-07-22 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2011-07-22
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Lp
Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi
1
2
3
4
5
1

Działka Nr 130 o pow. 997 m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym Zakrzewo. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe- Rola klasy V o pow. 997 m2 Nieruchomość opisana jest w KW Nr 19685.

Teren nie jest objęty ustaleniami miejsco- wego planu zagospo- darowania przestrzen-nego ani decyzją o warunkach zabudowy.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 150,00 zł. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocz nych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie walory zacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Udział w działce zostanie wydzierżawi ony na cele rolne na okres 3 lat.

 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-08-03

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-08-03

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-08-03