Ogłoszenie z dnia 2011-07-22 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2011-07-22
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi
1
2
3
4
5
1

Działka nr 54 o pow. 4242 m2, położona jest w obrębie ewiden cyjnym 0006 Czerwonki gm. Radziłów. Nieruchomość opisa na jest w KW Nr 19909 jako wolna od ciężarów, długów
i zabezpieczeń bankowych.
W skład działki wchodzą grunty rolne ŁV o pow. 3529 m2 oraz rowy ŁV o pow.   713 m2,

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie jest objęty ustaleniami miejscowego pla- nu zagospodarowa nia przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją
o warunkach zabudowy
.

Cena rocznego czynszu dzierżawneg działki wynosi 180,00 zł. Czynszwnoszo-ny będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze
.

Działka zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat
z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-08-03

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-08-03

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-08-03