Ogłoszenie z dnia 2011-06-28 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
Data wydania 2011-06-28
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie zmiany decyzji Nr Gk.7624-13/09 z dnia 10 listopada 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835 B Chrzanowo-Wypychy -Dusze”, obejmującego odcinek drogi w km 0+900÷3+020 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 1834 B w km 10+160÷10+240 o łącznej długości 2,2 km na działkach o nr ewidencyjnych 51/1, 51/2, oraz częściach działek
o numerach ewidencyjnych 2, 4, 58, 59 w obrębie Wypychy, a także na działce o numerze
66 i częściach działek o nr 40, 56 w obrębie miejscowości Dusze – Dębówka.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron
co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów, oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji Ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a oraz zgłosić swoje uwagi
w terminie 7 dni od daty podania  niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-07-22

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-07-22

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-07-22