Ogłoszenie z dnia 2011-06-20 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2011-06-20
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka Nr 342 o pow. 8794 m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym Glinki. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe- droga o pow. 8793 m2 Nieruchomość opisana jest w KW Nr 19907.

Do wydzierżawienia przezna- czona została powierzchnia 75 m2,

Teren nie jest objęty ustaleniami miejsco wego planu zagospo darowania przestrzen nego ani decyzją o warunkach zabudowy.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego  działki wynosi 50 zł + Vat wg. stawi 23%. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocz nych do końca lutego  i września każdego roku i podlegał będzie walory zacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Część działki zosta nie wydzierżawiona na cele poprawy warunków zagospo- darowania działki siedliskowej stano wiącej własność Pana  Borawskiego, Mirosława na okres 3 lat.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-06-20

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-06-20

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-06-20