Ogłoszenie z dnia 2011-06-03 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2011-06-03
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Udział ½ w działce nr 227 o pow. 877 m2 położona jest w obrębie ewidencyjnym Mścichy gm. Radziłów. W skład działki wchodzą następujące tereny zabudowane B  o pow. 877 m2 Nieruchomość opisana jest w KW Nr 21 132.

Działka nie jest objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzją
o warunkach zabudowy.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego  działki wynosi 100 zł + Vat wg. stawi 23%. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego  i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsum pcyjnych za poprzednie półrocze.

Działka zostanie wydzierżawiona na cele związane z funkcjonowanie zabudowy znajdującej się na tej działce na okres 3 lat.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-06-07

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-06-07

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-06-07