Ogłoszenie z dnia 2011-06-03 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2011-06-03
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka nr 237 o pow. 1385 m2 położona jest w obrębie ewidencyjnym Mścichy gm. Radziłów. W skład działki wchodzą następujące PsVI Lz o pow. 1385 m2 Nieruchomość opisana jest w KW Nr 19910.

Do wydzierżawienia przeznacza się grunt o pow. 100 m2

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXVIII /189/02 z dnia 30  sierpnia 2002 r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 59 poz. 1328
z 9.11.202 r. teren przeznaczony jest pod urządzenia infrastruktury technicznej – oczyszczalnia ścieków

Cena rocznego czynszu dzierżawnego  działki wynosi 50 zł.  Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego  i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsum pcyjnych za poprzednie półrocze.

Działka zostanie wydzierżawiona na cele rolne na okres 3 lat.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-06-07

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-06-07

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-06-07