Ogłoszenie z dnia 2011-05-11 - Wykaz gruntów przeznaczonych do Wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do Wydzierżawienia
Data wydania 2011-05-11
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka Nr 104/2 o pow. 7584 m2 położona jest w obrębie ewidencyjnym Klimaszewnica gm. Radziłów. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe- PsV o pow. 4648 m2, Bi 2017 m2, Wp 919m2 Nieruchomość opisana jest w KW Nr LM1G00019912.

Obszar przeznaczony do wydzierża wienia wynosi 40 m2.

Działka zgodnie z mpzp zatwierdzonym uchwała Rady Gminy Radziłów nr XXVII/112/97 z dnia 7 sierpnia 1997 r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Łom. Nr 11 poz. 76 z 1997 r. przeznaczony został pod tereny urządzeń odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków, oraz tereny zabudowy usługowej z zakresu handlu i obsługi rolnictwa, a także tereny urządzeń i obsługi tras komunikacyjnych.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego  działki wynosi 40 zł + Vat wg. stawi 23%. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego  i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsum pcyjnych za poprzednie półrocze.

Działka zostanie wydzierżawiona na cele związane z funkcjonowa niem kiosku spożywczo przemysłowego na okres 3 lat.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-05-16

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-05-16

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-05-16