Ogłoszenie z dnia 2011-05-11 - Wykaz gruntów przeznaczonych do Wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do Wydzierżawienia
Data wydania 2011-05-11
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka Nr 76 o pow. 7282 m2 położona jest w obrębie ewidencyjnym Sośnia gm. Radziłów. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe- droga Dr o pow. 7282 m2 Nieruchomość opisana jest w KW Nr LM1G00019943.

Obszar przeznaczony do wydzierża wienia wynosi 1000 m2.

Działka nie jest objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzją
o warunkach zabudowy.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego  działki wynosi 100 zł + Vat wg. stawi 23%. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego  i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsum pcyjnych za poprzednie półrocze.

Działka zostanie wydzierżawiona na cele poprawy warunków zagos podarowania działki nr 68
w Sośni na okres 3 lat.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-05-16

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-05-16

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-05-16