Ogłoszenie z dnia 2011-05-11 - Wykaz gruntów przeznaczonych do Wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do Wydzierżawienia
Data wydania 2011-05-11
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka Nr 308 o pow. 20 520 m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym Karwowo. W skład działki wchodzą nieużytki o pow. 6 706 m2, grunty orne RVI o pow. 7 584  m2 grunty orne RV o pow. 3 914 m2, lasy LsVI o pow. 2 316 m2 Nieruchomość opisana jest w KW Nr 19 978.

Do wydzierżawienia przeznaczona została powierzchnia 1,00 ha,

Teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego  działki wynosi 100 zł. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego  i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzednie półrocze.

Część działki zostanie wydzierżawiona
z przeznaczeniem pod uprawy rolne na okres 3 lat.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-05-16

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-05-16

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-05-16