Ogłoszenie z dnia 2011-05-02 - Zaproszenie na Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów

Tytuł Zaproszenie na Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów
Data wydania 2011-05-02
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów w dniu 12 MAJA 2011 r. o godz. 10:00 (czwartek) w Budynku Urzędu Gminy – sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  4. Przedstawienie informacji z zakresu działalności Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie Gminy Radziłów.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

    a) rozpatrzenia skargi na postępowanie Wójta Gminy Radziłów w sprawie odmowy zatrudnienia oraz odmowy umorzenia podatku od nieruchomości za I kwartał 2011 r.

  6. Interpelacje radnych Rady Gminy i odpowiedzi.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski. 8. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Z poważaniem     
Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka  

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-05-04

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-05-05

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-05-04