Ogłoszenie z dnia 2011-04-18 - Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Radziłów

Tytuł Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Radziłów
Data wydania 2011-04-18
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Radziłów w dniu 20 kwietnia 2011 r. o godz. 9:00 (środa) w Budynku Urzędu Gminy – sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) zmiany w budżecie gminy na 2011 rok.
  b) dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2011 - 2023.

 5. Interpelacje radnych Rady Gminy i odpowiedzi.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Z poważaniem     
Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka 

Metryka strony

Udostępniający: Jankowska Krystyna

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-04-18

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-04-18

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-04-18