Ogłoszenie z dnia 2011-04-01 - Wykaz gruntów przeznaczonych do Wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do Wydzierżawienia
Data wydania 2011-04-01
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka Nr 65/2 o pow. 6637 m2 położona jest w obrębie Sośnia gm. Radziłów. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe - droga o pow. 6637 m2. Nieruchomość opisana jest w KW Nr 19940 jako wolna od długów i zabezpieczeń bankowych. Obszar prze znaczony do wydzierżawie nia 70 m2.

 

Działka nie ma pokrycia miejscowym planem zagospodarowania prze strzennego, ani decyzją o warunkach zabudowy,

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 50 zł.+ Vat Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych, płatnych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzednie półrocze. Okres dzierżawy wynosi 3 lata.

Teren przeznaczony jest do wydzierża wienia na okres trzech lat na poprawę warunków zagospodarowania działek nr 45/1 i nr  43/1 w Konopkach stanowiących własność Państwa Włodkowskich.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-04-04

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-04-04

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-04-04