Ogłoszenie z dnia 2011-03-25 - Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży
Data wydania 2011-03-25
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Cena nieruchomości

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Nieruchomość oznaczona  numerem działki nr 4 o pow. 11 510 m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym 0018-Łoje- Awissa gm. Radziłów. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe: grunty orne ŁVI o pow. 10 353 m2, LzŁ VI o pow. 1157 m2. Nieruchomość opisana jest w KW Nr 18 512 jako wolna od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych. Zbycie gruntu realizowane będzie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy

Cena nieruchomości wynosi 10 000,00 zł. (zbycie  nieruchomości jest zwolnione z podatku Vat na postawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług( Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Osoby, którym przysługuje pier- wszeństwo w na byciu nierucho- mości na podsta- wie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo- darce nierucho- mościami mogą składać wnioski o jej wy kup do dnia     10 maja 2011r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-25

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-03-25

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-25