Ogłoszenie z dnia 2011-03-25 - Wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia.

Tytuł Wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia.
Data wydania 2011-03-25
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
 

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Lokal usługowy w budynku komunalnym w Klimaszewnicy na działce nr 104/2,  składający się z jednego pomieszczenia o powierzchni 118, 73 m2, z prawem korzystania z korytarza i WC. Stan prawny nieruchomości opisany został
w Księdze Wieczystej
nr 19 912.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów
Nr  XXVII/112/97 z dnia
7 sierpnia  1997r na działce
nr 104/2 na której znajduje
się lokal przeznaczony
do wynajęcia wyznaczono zabudowę usługową z zakresu handlu i obsługi rolnictwa, urządzeń odprowadzenia
i unieszkodliwiania ścieków ,
a także tereny urządzeń obsługi komunikacyjne.

Cena miesięcznego czynszu  wynosi 350,00 zł + Vat. Czynsz podlegał będzie waloryzacji
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych
za poprzedni kwartał
i wnoszony będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Lokal przeznaczony jest do wynajęcia na okres trzech lat na cele usługowe.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-25

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-03-25

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-25