Ogłoszenie z dnia 2011-03-21 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2011-03-21
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Zgodnie z art. 106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że rozpatrując wniosek Gminy Grajewo dotyczący lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa:

  • budynku zaplecza boiska sportowego;
  • boiska sportowego;
  • infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektów, w tym przyłącze wodociągowe, przyłącze elektroenergetyczne i zbiornik na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3;
  • oświetlenia boiska;
  • ogrodzenia terenu inwestycji;
  • parkingu na 12 miejsc postojowych;

przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym część działki nr 469 położonym we wsi Ruda, gm. Grajewo, zwrócono sie do:

  • Starostwa Powiatowego w Grajewie Wydziału Geodezji i Kartografii ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo,
  • Marszałka Województwa Podlaskiego ( Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku) Oddział Terenowy w Łomży ul. Akademicka 20.
  • Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4, 19 – 200 Grajewo,

celem uzyskania uzgodnień o których mowa w art. 53 ust. 4 pkt. 6 i pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami).

Jednocześnie zawiadamiam, że inwestor pismem z dnia 11 marca 2011 r. dokonał zmiany wniosku w części dotyczącej ilości miejsc parkingowych zmniejszając ich ilość z 30 na 12, a także przedłożył wstępne warunki podłączenia do sieci wodociągowej wydane przez Gminny Zakład Komunalny w Wierzbowie, oraz warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok Zakład Sieci Łomża.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-22

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-03-22

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-22