Ogłoszenie z dnia 2011-03-01 - Wykaz gruntów przeznaczonych do Wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do Wydzierżawienia
Data wydania 2011-03-01
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Załącznik do Zarządzenia Nr 19 /11

    Wójta Gminy Radziłów

     z dnia 25 lutego 2011 r.

                                                                                                              

 

Wykaz gruntów przeznaczonych do Wydzierżawienia

 

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka Nr 102 o pow. 2472 m2 położona jest w obrębie Sośnia gm. Radziłów. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe - droga o pow. 2472 m2. Nieruchomość opisana jest w KW Nr 19943 jako wolna od długów i zabezpieczeń bankowych. Obszar przeznaczony do wydzierżawienia 600 m2.

 

Działka nie ma pokrycia miejscowym planem zagospodarowania prze strzennego, ani decyzją o warunkach zabudowy,

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 50 zł.+ Vat Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych, płatnych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzednie półrocze. Okres dzierżawy wynosi 3 lata.

Teren przeznaczony jest do wydzierża wienia na okres trzech lat na poprawę warunków zagospodarowania działki
nr 103 w Sośni stanowiącej własność Państwa Zalewskich.

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-01
Data publikacji: 2011-03-01
Data modyfikacji: 2011-03-01
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-04

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-03-04

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-04