Ogłoszenie z dnia 2011-02-08 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Data wydania 2011-02-08
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 8 lutego 2011 r. na wniosek PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, w imieniu którego Działa Andrzej Borkowski Dyrektor Zakładu Sieci Łomża Al. Legionów 157 18 – 400 Łomża na mocy udzielonego Mu pełnomocnictwa nr 2/2011 z dnia 3 stycznia 2011r. przez Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok w związku z pełnomocnictwem ogólnym udzielonym przez Zarząd Spółki PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie z dnia 28 grudnia 2010 r. dla Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Klimaszewnica gm. Radziłów na terenie obejmującym części działek nr 80/2 i 1002/1.

Planowana inwestycja polega na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii SN 15kV.

W związku z powyższym w tutejszym Urzędzie w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 3a w godz. od 7.30 do 15.45 można zapoznać się z wnioskiem Inwestora i zgłosić swoje uwagi i wnioski.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-02-09

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-02-09

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-02-09